Mis aitab pastoril või mõnel teisel koguduse juhil kogudust pikaajaliselt teenida? Paljud isikuomadused on suureks abiks. Nad on kannatlikud ja küpsed. Nad keskenduvad kuulutamisele ja teenimisele. Nad teevad tõsist tööd selle nimel, et olla oma erialaga kursis. Nad tulevad konfliktidega hästi toime. Nad armastavad inimesi.

Kuid pikaajaline ja edukas teenimine ei sõltu ainult pastorist. Nagu iga suhe, sõltub ka pastori ja koguduse vaheline side mõlemast poolest. Inimesed  võivad teha mitmeid asju, et pastori või koguduse juhi  tööd toetada ja pikendada, sõltumata sellest,  kas kogudusel on üks pastor või mitu töötegijat.

  • Paluge nende eest. Palve „töötab“ vähemalt kahel tasandil. Üks on Jumala saladus – Jumala töö meie keskel, kui me palvetame. Teine on sisemine ja isiklikum,  mis muudab meid. Oma pastori eest paluvad kogudused ja oma koguduse eest paluvad pastorid näivad kasvavat üksteise poole, nad mõstavad üksteist ja allutavad austusest oma tahte üksteisele.
  • Armastagem neid ja nende peret. Kui sa palvetad kellegi eest, siis on tõenäolisem, et sa armastad teda. Armastus on sageli tahteakt. Mõnikord on see raskem võib-olla seetõttu, et armastuses on oluline usaldus ja võib-olla pole eelmine pastor kogudust piisavalt armastanud või on kuritarvitanud usaldust. Kuid pastorid ja koguduse juhtivtöötajad vajavad väga, et kogudus neid armastaks ning vastuarmastus on mitme kordne.
  • Laske neil olla nad ise. Kas sinu arvates on sinu pastor kummaline? Tea, et sellised on paljud teie koguduse liikmed (võib-olla ka sina ise). Liiga sageli hinnatakse pastorit ja tema peret ebaõiglaste standardite järgi. Jah, teenimine tähendab Jumala kutset, ja meil on õigus oodata väljapaistvat kõlblust ning Kristuse-sarnast käitumist. Kuid ka nemad on inimesed. Neil on õigus oma stiilile ning maitsele ning omapärale, kõigele sellele, mis teeb inimesest unikaalse ning huvitava. Lase oma pastoril pjedestaalilt või riiulilt maha astuda ning olla teie keskel sellisena nagu ta on. Ja oma hämmastuseks märkad, et ta on inimene, keda tahaksid enda sõbraks, keda kutsuda külla, järve äärde või palliplatsile.
  • Maksa neile. Lindell Hardis, usuteaduse professor Hardin-Simmond University’s, koolitas põlvkondade kaupa Texase baptistipastoreid ning oli uhke öeldes: „Oma tööd tegevaile pastoreile ei maksta kunagi piisavalt; oma tööd mittetegevale pastorile makstakse alati liiga palju.“ Muidugi võivad koguduse rahaasjad olla väga kitsad, kuid ka pere eelarve võib olla väga kitsas. Kuid tuleb meeles pidada, et pastorite laste hambaklambrid, toit või elekter pole teise hinnaga. Nad võivad teenida seda innukamalt, kui nad näevad koguduse poolt siirast tahet aidata ja kui nad ei peaks muretsema, kas nad tulevad omadega välja või mitte.
  • Hoolitsege nende eest. See on võrdne palgaga. Liigagi paljud kogudused liidavad töölevõtmisele kõik lisatoetused palgale juurde ning kui elektri hind tõuseb, siis ümberarvestusi ei tehta ja tulemuseks on palga kahanemine, samamoodi muutub eelarve, kui pastori lapsed lähevad ülikooli jms. Pastorid väärivad paremat ning kogudus peaks olema tähelepanelikum.
  • Andke neile puhkust. Läbipõlemine on pastorite tõsine kutsehaigus. Pastorid ja teised töötegijad, kes on koguduses aastaid edukad, on teeninud tavaliselt koguduses kus neile võimaldatakse oma vaimulikke, emotsionaalseid ja füüsilisi jõuvarusid taastada. Vähesed kogudused saavad võimaldada sabatiaastat, kuid siiski tuleks võimaldada pastorile iga aasta mitmeid puhkusenädalaid, mille hulgas on ka nädalavahetusi. Samuti tuleks väga rangelt jälgida, et pastoril on nädalas vähemalt üks puhkepäev. Mitmed ilmlikust töötegijad on pühapäeval koguduses mitmeid tunde ning töötavad viis päeva nädalas. Kuid pastorile on pühapäev kõige raskem nädalapäev ning paljud neist teevad sel päeval rohkem kui 12 tundi tööd. Nad vajavad puhkust ja on selle ära teeninud.
  • Teenige nende kõrval. Me räägime neist kui vaimulikest teenijatest, kuid ka meid on kutsutud teenima. Miski ei rõõmusta neid rohkem, kui nende kõrval on inimesed, kes vastavad Jumala kutsele töötada ja tunnistada Kristuse pärast koos nendega.

Vanemaid, kes hästi juhatavad kogudusi, peetagu kahevõrra austusvääriliseks, eriti neid, kes näevad vaeva sõna ja õpetamisega (1Tm 5:7)