Paapua-Uus Guinea

Jeesuse käsk kõigile oma järgijatele on täna sama, mis 2000 aastat tagasi, kui ta selle esmakordselt jüngritele andis: “Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!” (Mk 16:15). Oleme kogudusena kuulutamas evangeeliumi rõõmusõnumit nii kodu- kui välismaal.

Varem töötasid misjonäridena Paapua Uus-Guineas Mailis ja Gerolf Wüst. Siin on nende lugu:

Gerolf on pärit Lõuna-Saksamaalt. Tema pere käis küll kirikus, kuid ei tundnud Jeesust oma isikliku Päästjana. Traagiline sündmus – isa surm – pani Gerolfi ja ta ema tõsiselt Jumalat otsima ning selle tulemusel õppisid nad Jeesust isiklikult tundma. Gerolf sai ülikoolis ettevalmistuse pastorina töötamiseks ja teenis mõned aastad koguduse karjasena. Pärast elukoha vahetust jätkas ta vaimulikku tööd Ravensburgi koguduse töötegijana. Tema igatsuseks on alati olnud jagada rõõmusõnumit Kristusest ka teistele. Mõned aastad tagasi kõnetas Jumal teda selgelt oma Sõna kaudu tuues esile vajaduse kuulutada ka neile, kes elavad kaugetel maadel ja kellel ei ole võimalust Jeesusest kuulda muidu kui et keegi nende juurde läheb. Järgmise sammuna läks Gerolf õppima New Tribes Missioni (Uute Hõimude Misjon) koolituskeskusesse Inglismaal.  

Mailis on pärit Saaremaalt. Ta kasvas üles peres, kus Jumalat ei tuntud. 15-aastaselt kuulis ta esimest korda Päästjast Jeesusest ning paar aastat hiljem pühendas oma elu Temale. Sellest hetkest alates oli ta südames soov rääkida Jeesusest ka teistele, eriti aga lastele. Seoses sotsiaaltöö õpingutega ülikoolis kolis ta Tallinna, kus ühines Mustamäe Kristliku Vabakogudusega. Seal tekkis ka esimene võimalus õpetada lastele piiblitõdesid. Samal ajal arenes ka kontakt Eesti Lastemisjoni ja Laste Evangelisatsiooni Ühendusega (Child Evangelism Fellowship), mille töös ta alguses vabatahtliku ning hiljem täisajaga töötegijana kaasa aitas. Mõne aasta möödudes juhtis Jumal ta õppima New Tribes Mission’i koolituskeskusesse Inglismaal. 

Mailis ja Gerolf jutustavad: „Asusime mõlemad Inglismaal õppima 2006. a. sügisel.  Kohtusime seal esimest korda. 2007. a varakevadel jõudsime otsusele abielluda. Üheks meid tugevalt ühendavaks sooviks oli igatsus jätkata koos Jumala teenimist misjonäridena. Suvel 2007 õnnistati meie abielu Tallinnas ning seejärel jätkasime õpinguid Inglismaal. Aasta hiljem lõpetasime kooli ja asusime tegema ettevalmistusi misjonitööle minekuks. Kuna oleme pärit erinevatest maadest, võtsime kõigepealt aega üksteise kultuuri ja keele tundma õppimiseks, mis tugevdas meie abielu ja seeläbi valmistas meid ka paremini ette misjonitööks. Elasime sel perioodil nii Eestis kui ka Saksamaal, saime kaasa teenida oma kodukogudustes ning jagada misjonivisiooni paljude usklikega.

Juba Inglismaal õppides otsisime Jumala tahet maa suhtes, kuhu peaksime minema Teda teenima. Jumal juhatas meid Paapua Uus-Guineale. Esmakordselt läksime sinna 2010. a. märtsi alguses. Meie esimeseks ülesandeks oli Paapua ühe riigikeele, pidžininglise keele ning maa kultuuri tundmaõppimine. Elasime sel ajal Goroka linna lähedal New Tribes Missioni Highlands piirkonna keskuses. 2011. a. novembris jõudsime otsusele minna tööle Dom hõimu, kuhu kolisime 2012. a. alguses. Meie kaastöötajateks on seal USA-st pärit Jim ja Judy Burdett. 2012. a. mais tulime Euroopasse, kus sündis meie poeg Richard. Kui Jumal lubab, läheme Paapuale tagasi 2013. a. veebruari lõpus ja asume seal õppima Dom hõimu keelt, et hiljem sealseid usklikke õpetada ning koguduste tööle kaasa aidata.”

Gerolfi ja Mailise misjonitööga Paapua Uus-Guineal hoidsid kogudust regulaarselt kursis Anniki Dils ning Tommi Benjamin Pesur.

Gerolfi ja Mailise misjoni blogi –  http://paapua.blogspot.com või http://paapuauudised.blogspot.com.au/

Tänaseks on Mailise ja Gerolfi misjonitöö Paapua Uus-Guineal lõppenud ning nad on tagasi Saksamaal.

Mis on New Tribes Mission?

New Tribes Mission (Uute Hõimude Misjon) on rahvusvaheline  kristlik organisatsioon, mille tegevuse eesmärk on piiblisõnumi viimine erinevatele hõimurahvastele. Selleks tuleb misjonäridel esmalt õppida selgeks hõimu keel. Paljudel juhtudel eksisteerib see vaid suulisel kujul, seega tuleb luua ka kirjakeel. Alles siis on võimalik tõlkida piibel sellesse keelde. Tegevuse lõppeesmärk on aga välisest abist sõltumatu Uue Testamendi koguduse loomine. Organisatsioon kasutab just sellist nime – Uute Hõimude Misjon – kuna tegevus toimub peamiselt hõimurahvaste juures, kes ei ole varem rõõmusõnumit Jeesusest Kristusest kuulnud ning kellel puudub emakeelne Jumala Sõna.  

New Tribes Mission (TNM) loodi 1942. aastal, mil esimesed misjonärid suundusid Boliiviasse Lõuna-Ameerikas. Töö laienedes tekkis vajadus misjonäride ettevalmistamiseks, milleks loodi esmalt võimalused Ameerika Ühendriikides ja 1979. aastal ka Suurbritannias. Inglismaal Lincolnshire’i maakonnas asuvas koolituskeskuses saavad ettevalmistuse enamik Euroopast pärit misjonäre, kuid seal on õpilasi ka Aafrikast, Lõuna-Koreast, Ameerikast jne. Hetkel teenib NTM-i raames üle 3000 misjonäri enam kui 30 maalt.  

Kõik NTM-i misjonärid on välja läkitatud oma kodukoguduse poolt. (Mustamäe Kristlik Vabakogudus läkitas varasemalt välja Mailis Wüsti koos abikaasa Gerolf Wüstiga koostöös Ravensburgi kogudusega). Kuna kogudustel võib misjonäride iseseisvalt tööle saatmine keeruliseks osutuda, on NTM-i roll aidata neil misjonitööle jõuda ja seal tulemuslikult tegutseda. Kogu misjonäride tegevuseks vajalik rahaline toetus tuleb kaasusklikelt ja kogudustelt.   

Lähemalt võib New Tribes Mission`iga tutvuda siin: www.ntm.org (inglise keeles) ja www.ntmd.org (saksa keeles)